پروژه خط 3 کنسانتره


احداث خط سوم کنسانتره سنگ آهن

به ظرفیت دو میلیون تن در سال

نوع قرارداد EPC

مبلغ قرارداد 61 میلیون یورو+ 1000 میلیارد ریال

تامین مالی بخش ارزی از طریق صادرات

تاریخ الحاقیه قرارداد تیر ماه 97

پیشرفت فیزیکی تجمعی تا پایان بهمن 97 : 63/26 در صد

پیش بینی تاریخ بهره برداری 18 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

تجهیزات زمان بر از جمله BALL MILL & HPGR  قبلا سفارش گذاری و وارد سایت شده است و بخشی از پرداخت آن صورت گرفته است

پیمانکار : مشارکت گهر فام